IZJAVA O ZASEBNOSTI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To Izjavo o zasebnosti izjavlja Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., Levčeva 14, 1234 Mengeš z matično številko 8423946000.

 1. UVOD

Z dostopom ali z uporabo Spletne strani se strinjate s predmetno Izjavo o zasebnosti in Pogoji poslovanja. Če se s tem ne strinjate, zapustite Spletno stran in prenehajte z uporabo Spletne strani. Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe Spletne strani, se obrnite na nas preko email naslova: info@lilliqueen.com.

Definicije

“Podjetje”
Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., Levčeva 14, 1234 Mengeš, Slovenija.


“Spletna stran” pomeni spletno stran, ki se nahaja na www.lilliqueen.com ali katero koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila;

“Vi” pomeni uporabnika Spletne strani in/ali Spletne trgovine;

“Uporabnik” pomeni uporabnika Spletne strani in/ali Spletne trgovine ne glede na spol;

“Piškotki” so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo vašega računalnika;

“Osebni podatki” pomeni podatke, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z Vašim obnašanjem na Spletni strani.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Podjetje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Osebni podatki


Podjetje Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. bo osebne podatke uporabilo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.lilliqueen.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Nakup izdelkov preko spleta
Preko naše spletne strani lahko kupite izdelek  ali pošljete povpraševanje. V ta namen Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv,
 • e-naslov,
 • naslov,
 • telefonska številka,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.


Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. tj. prodaja čevljev in sicer se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Prijava na e-novice

Na naši spletni strani in ob prijavi v sistem v prodajalni se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. preko elektronske pošte ali telefona obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. ali njene storitve. O novostih vas bomo predvidoma obveščali dvakrat tedensko.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA“ na elektronski naslov: info@lilliqueen.com.

Prijava v lojalnostni sistem

Ob prijavi v naš sistem in za potrebe lojalnostnega sistema, ki ga imenujemo “storži” podjetje zbira naslednje osebne podatke:

 • dejstvo ali gre za fizično ali pravno osebo,
 • ime,
 • priimek,
 • spol,
 • letnico rojstva,
 • naslov,
 • poštna številka,
 • kraj,
 • država,
 • telefonska številka,
 • email naslov,
 • davčna številka podjetja.

Uporabniki odgovarjajo za točnost vnešenih podatkov.

V kolikor se uporabnik vpiše v naš lojalnostni sistem, zbiramo podatke o vseh nakupih uporabnika, za katere se uporabnik strinja, da se v lojalnostni sistem vnesejo.

Uporabniki imajo možnost pisanja mnenja oziroma recenzij izdelkov in nalaganja svojih fotografij izdelkov. V primeru recenzije se javno objavita prvi črki imena in priimka uporabnika, in kraj, ki ga je uporabnik določil pri vpisu. Pri recenziji se javno objavi ime, prva črka priimka uporabnika in  kraj, ki ga je uporabnik določil pri vpisu.

Sodelovanje pri nagradnih igrah

V primeru nagradnih iger oziroma spletnih akcij se javno objavita tako ime kakor tudi priimek tekmovalcev oziroma zmagovalcev.

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov z vpisom v lojalnostni sistem, sodelovanje pri nagradnih igrah in prijavo na e-novice, uporabnik dovoljuje podjetju Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje Spletni trgovini, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra www.lilliqueen.com in Spletni trgovini, ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Nastavitve osebnih podatkov lahko uporabnik kadarkoli spreminja pod zavihkom “Moji podatki” na spletni strani www.lilliqueen.com.

Pravice uporabnika

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.


Prav tako bo podjetje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@lilliqueen.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Način varstva vaših podatkov

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe in prodajalci, da lahko izpolnijo pogodbeno obveznost.

Podatki se shranijo in zbirajo do preklica s strani uporabnika.

Spletni center lilliqueen.com zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik, in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani www.lilliqueen.com, v celoti ostali v lasti podjetja Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p (upravljavec spletnega centra lilliqueen.com). Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. PIŠKOTKI

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Upravitelj Lilliqueen lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Lilliqueen podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. GLS) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo

Osnovno delovanje strani:

– PHPSESSID, ponudnik Lilli queen, veljavnost do zaprtja brskalnika

– cc_id, ponudnik Lilliqueen veljavnost 30 mesecev

– cookieconsent_dismissed, ponudnik Lilliqueen, veljavnost 1 leto

Oglaševanje:

– NID, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva

– IDE, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

– eid, ponudnik Criteo, veljavnost do zaprtja brskalnika

– uid, ponudnik Criteo, veljavnost 1 leto

Analitika:

– DV, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

– __utma, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva

– __utmb, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

– __utmc, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

– __utmt, ponudnik Google.com, veljavnost do zaprtja brskalnika

– __utmz, ponudnik Google.com, veljavnost 2 dneva


Facebook:

– brez imena, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

– datr, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

– fr, ponudnik Facebook, veljavnost 3 mesece

– reg_fb_gate, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

– reg_fb_ref, ponudnik Facebook, veljavnost do zaprtja brskalnika

– sb, ponudnik Facebook, veljavnost 2 leti

Nadzor nad piškotki

Privolitev uporabnika je potrebna za uporabo in pridobitev določenih piškotkov. Vedno lahko naknadno spremenite svoje odločitve o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Te nastavitve se običajno nahajajo v menijski vrstici brskalnika Orodja > Internetne možnosti, razdelek »zasebnost« ali »varnost«. Tam lahko Uporabnik spremeni nastavitev, katere vrste piškotkov želi blokirati.

Preko brskalnika lahko tudi izbrišete piškotke. Izbris je običajno dosegljiv v orodjih, pod »brisanje podatkov brskanja« (okno običajno prikličete tudi s kombinacijo tipk CTRL+Shift+Del) ter izberete izbris piškotkov.

Pri nekaterih brskalnikih lahko generalno zavrnite uporabo piškotkov tako, da označite »ne sledi mi« ali »do-not-track«.

Nastavitve piškotkov

Nujni piškoti za osnovno delovanje strani

DA NE

Anonimni analitični piškotki

DA NE

Piškotki socialnih omrežij

DA NE

Oglaševalski piškotki

DA NE

 1. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Mengeš, 06.06.2019

POGOJI POSLOVANJA

 1. Splošno

 Splošni pogoji spletnega mesta lilliqueen.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)

S spletno trgovino lilliqueen.com (v nadaljevanju »Trgovina«) upravlja podjetje Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. Levčeva 14, 1234 Mengeš, matična številka: 8423946000, davčna številka: 67342361, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali trgovina).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med trgovino in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 1. Spletna trgovina

Za nakup v spletni trgovini preko navedenih povezav se uporabniku ni potrebno registrirati.

Prodajalec ne odgovarja za izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti, do katere bi morebiti prišlo zaradi dogodka ali okoliščin izven nadzora ponudnika, vključno z višjo silo, prekinitvami v dobavi elektrike, pomanjkljivosti opreme ipd., vendar ne omejeno na našteto.

Vse informacije, ki so objavljene na spletni strani, npr. opisi izdelkov, specifikacije, fotografije, so približne. Prodajalec si pridržuje pravico do manjših sprememb v opisu izdelkov brez obveznosti obveščanja uporabnikov.

Ponudbe na spletni strani so časovno in količinsko omejene, kot je objavljeno na spletni strani. Objavljene količine izdelkov na zalogi so informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ponudnik lahko omeji največje število nakupov posameznega izdelka na uporabnika in s tem svojim uporabnikom zagotovi pošteno nakupovalno okolje.

 1. Cene in veljavnost ponudbe

Pogodba o nakupu se šteje za sklenjeno z obvestilom o dostavi naročila.

Vse cene na spletni strani so dokončne glede na dan naročila. Po zaključku nakupa boste prejeli potrditev prejema naročila preko e-pošte z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu. Vrednost naročila in strošek poštnine sta razvidna iz cenika na strani za naročilo in v e-mail sporočilu, ki ga dobite po potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico do napak pri opisu, ceni in roka dostave. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse cene na spletni strani so izražene v evrih (EUR) in so brez davka na dodano vrednost, saj prodajalec ni davčni zavezanec. Prodajalec prodaja izdelke odplačno; v primeru, da je izdelek pomotoma naveden kot brezplačen, prodajalcu ni potrebno dati tega izdelka uporabniku brezplačno.

 1. Postopek nakupa, plačilo in prevzem blaga

Kupec izbere vrsto, velikost izdelka ter količino. Pred oddajo naročila pregleda nakupno košarico, izvede morebitne korekture in potrdi naročilo. Če želite odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, kliknite na povezavo “Odstrani”, ki se nahaja ob izdelku. Če želite dodati določen izdelek v košarico, morate klikniti na povezavo “Nadaljujte z nakupovanjem”. S klikom na omenjeno povezavo se vrnete v spletno trgovino.

Svoje naročilo zaključite s klikom na gumb “Zaključite naročilo”.Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se vam na spletni strani prikaže tekst “Prejeli smo vaše naročilo.” Poleg tega boste na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, prejeli elektronsko sporočilo s podrobnostmi o naročilu.

Po zaključku naročila boste na posredovani elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, prejeli elektronsko sporočilo s podrobnostmi naročila. V omenjenem elektronskem sporočilu boste tudi seznanjeni, da nam lahko v primeru kakršnihkoli vprašanj pišete na elektronski naslov info@lilliqueen.com.

Strošek poštnine preko GLS pošte je 3,99 eur brez provizije.

Navedeni strošek dostave velja v primeru plačila s plačilno/kreditno kartico, Paypal ali po predračunu. V primeru nakupa z odkupnino – plačila po povzetju, torej plačila blaga ob dostavi, se strošek dostave poveča za 1,05 EUR, saj dostavljalec obračuna provizijo na priloženo položnico. 

Nakup nad 50 EUR vključuje brezplačno poštnino. V kolikor vsi naročeni izdelki niso dostavljeni v eni pošiljki, krije stroške naknadnega pošiljanja ponudnik. Kupec plača kupnino ob prevzemu pošiljke. V kolikor kupca ob obisku dostavaljalca ni doma, prejme obvestilo o pošiljki (tudi klic), ga pošiljka čaka na najbližjem bencinskem servisu PETROL, ki ima s ponudnikom GLS sklenjeno sodelovanje ali na GLS avtomatih.

V primeru nepričakovanega podaljšanja roka dostave za dlje časa, kot je navedeno v Pogojih poslovanja, je kupec obveščen preko elektronske pošte.

Pogodbena partnerja za dostavo pošiljk je GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Izdelki bodo dostavljeni v roku do 2 delovnih dni od datuma, ko na vaš elektronski naslov prejmete potrdilo o naročilu. V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude pri vašem naročilu boste o tem prejeli obvestilo preko elektronske pošte, v katerem bo naveden predviden rok dostave naročila.

 1. Preklic naročila

Pravico do preklica naročila ima kupec vse do prejema obvestila o predaji pošiljke v dostavo na posredovan elektronski naslov. Po prejemu omenjenega obvestila o dostavi naročila preklic naročila ni več mogoč. Delni preklic naročila ni mogoč.

 1. Možnost spremembe naročila

Vse želene spremembe v zvezi z oddanim naročilom lahko sporočite tako, da pošljete odgovor na elektronsko sporočilo “Prejeli smo vaše naročilo”, ki ste ga prejeli ob oddaji naročila, ali pa nas kontaktirate preko elektronske pošte (info@lilliqueen.com ). Pri tem se bomo potrudili, da vam spremembo naročila omogočimo, vendar pa vam ne moremo zagotoviti, da bo urejanje že oddanega naročila tudi v resnici mogoče.

 1. Plačilni pogoji

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Discover, American Express)
 • Paypal storitvijo
 • po povzetju (plačilo z gotovino ob prevzemu)
 • nakazilom na račun upravitelja lilliqueen.com – Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. ponudbi/predračunu.

Plačevanje preko našega plačilnega sistema je varno, saj ustreza vsem varnostnim standardom. Poslujemo v skladu s PCI DSS standardom (Payment Card Industry Data Security Standard) , ki nam ga omogoča Braintree by Paypal, registriran kot neodvisna organizacija za prodajo (ISO) in ponudnik storitev za trgovce (MSP) pri Wells Fargo Bank, N.A., Walnut Creek, CA, kot nosilec in upravitelj plačilnega sistema, s katero ima podjetje Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. sklenjeno pogodbo o sprejemanju bančnih plačilnih kartic za plačila na spletu. Plačilni sistem je avtoriziran s strani izdajateljev plačilnih kartic, kar je označeno z logotipom  »Verified by Visa« in »MasterCard secure code«. Vsaka transakcija je zavarovana s SSL varnostnimi certifikati in vsi podatki so šifrirani. Povezava med računalnikom stranke in plačilnim sistemom je varna, saj uporablja najnovejše standarde šifriranja. Avtorizacije kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki okarticah se ne shranjujejo na strežniku pri Lilli Queen.

 1. Reklamacije

V primeru reklamacij se kupec obrne prodajalca po elektronski pošti na info@lilliqueen.com.

 1. Odstop od pogodbe in vračilo izdelka

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da lahko artikel odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja napačna, odstopite od nakupa.

V primeru, da vam prejeti izdelek ne ustreza, nam v roku 14 dni od prejema to sporočite preko elektronske pošte info@lilliqueen.com ter ga v roku istih 14 dni tudi vrnete. Izdelek nam vrnite nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Blago je potrebno vrniti na naslov Spletna trgovina Svjetlana Manojlovič s.p., Levčeva 14, 1234 Mengeš.

Izdelek, ki ga želite vrniti, mora biti:

 • neuporabljen, nenošen, čist in nepoškodovan, s pritrjenimi etiketami in v originalni embalaži
 • izdelke, ki so prodani v kompletu, je treba vrniti hkrati,
 • embalaža izdelkov mora ostati originalno zaprta,
 • čevlji morajo biti vrnjeni v škatli od čevljev, pri čemer škatla ne sme biti popisana, niti polepljena s poštnimi nalepkami in selotejpom, ampak jo je potrebno zaščititi z ustrezno embalažo,
 • nogavice, iz higienskih razlogov niso primerni za vračilo,
 • če ste izdelek že začeli uporabljati, odstop od pogodbe in vračilo izdelka žal ni več možno.

Kupec blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne uporabniku.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Pri vračilih izdelkov, ki so bili plačani s Paypal-om, vrnemo kupnino preko Paypal-a. Pri vračilih izdelkov, plačanih s kreditnimi karticami, vrnemo kupnino na kreditno kartico. Pri vračilih izdelkov, ki so bili plačani po povzetju oziroma z nakazilom na račun, vrnemo kupnino na vaš transakcijski račun.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

V izjemnih primerih, ko izdelki niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko kupcu ponudimo odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca na elektronsko pošto. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

Odstop potrošnika od pogodbe za izdelke iz kompleta

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za enega izmed artiklov, ki so tvorili komplet, lahko zanj zahteva vračilo kupnine. Kupec ahko vrne enega ali več artiklov iz kompleta. Pri odstopu od pogodbe za artikel iz kompleta potrošnik dobi na TRR vrnjen znesek v višini vplačanih sredstev za dotični artikel, ki ga vrača.

V primeru odstopa od pogodbe si trgovina pridružuje pravico do odštetja pridobljenega prihranka. Če je prihranek novega izbranega izdelka večji od prihranka vrnjenega izdelka, se razlike ne vrača, menjava pa se odvije po politiki odstopa od pogodbe za izdelke iz kompleta.

 1. Reklamacija stvarnih napak in poškodovane pošiljke

Prodajalec jamči za kakovost izdelkov v zakonitem roku, ki začne teči z vročitvijo blaga potrošniku pod pogojem, da je kupec upošteval navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka, ki so priložena v paketu. Kupec lahko reklamacijo iz naslova stvarnih napak uveljavlja v skladu z veljavno zakonodajo.

Kdaj je napaka stvarna?  Predvsem kadar artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo ali kadar se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema, izjema so le modeli, prikazani zaradi obvestil.

Kako se preverja primernost artikla? Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi? Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam hkrati omogoči pregled artikla z dospelostjo na naslov Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., Levčeva 14, 1234 Mengeš.

Prodajalec odgovarja za poškodbe izdelkov med prevozom do kupca. V primeru očitnega znaka poškodb (raztrganega ovoja, deformacij itd.) mora kupec zavrniti pošiljko, da se izogne morebitnim zapletom pri reklamiranju poškodovanega blaga.

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, vendar niste pošiljke takoj zavrnili, morate sprožiti postopek odškodnine pri GLS. To storite tako, da paket prinesete na GLS najkasneje v roku 30 dni od prevzema paketa. Poštne uslužbence opozorite, da je treba izpolniti obrazec Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga nato tudi podpišete. Skupaj z GLS bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.

 1. Pravica do zavrnitve storitve

Če prodajalec meni, da kupec krši veljavno zakonodajo ali škodi interesom spletnih mest, ki jih upravlja ponudnik ali njegova pridružena ali hčerinska podjetja, lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekliče, spremeni, začasno ali trajno prekine ali razveljavi naročila ali članstvo uporabnika, vključno z dostopom do katere koli vsebine na spletni strani za določenega uporabnika.

 1. Ustreznost izdelka

Izdelek v ponudbi ustreza namenu, ki je razviden iz opisa in slike izdelka. Kljub skrbnemu ravnanju je možno, da pride do napak pri opisu ali sliki izdelka. Pri Lilliqueen.com si prizadevamo, da bi fotografije, objavljene poleg opisa izdelka, predstavljale realistično sliko izdelka. Še vedno pa je možno, da je percepcija posameznega izdelka preko fotografije drugačna, kot je lahko kasneje pri fizičnem stiku z izdelkom.

 1. O podjetju

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., Levčeva 14, 1234 Mengeš

Matična: 8423946000

Davčna številka:  67342361

Podjetje Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., upravlja spletno stran lilliqueen.com

 1. Politika varovanja osebnih podatkov

14.1 Izjava o zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna obveznost našega podjetja. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Podjetje zbrane osebne podatke varuje skladno z Zakonom o varstvu podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR). Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih podjetje pridobi o vas, kadar obiščete našo spletno stran Lilliqueen.com.

V podjetju cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke vedno skrbno varujemo. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s podjetjem, ki upravlja spletno stran Lilliqueen.com. Nikoli ne bomo na kakršen koli način zlorabljali vaših osebnih podatkov.

Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon. Nikoli vam ne bomo pošiljali elektronskih sporočil, na katere se niste prijavili, razen v primeru pomembnih transakcijskih elektronskih sporočil, ki ste jih posebej zahtevali.

Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerih koli naših elektronskih obvestil.

 1. Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek predstavlja kateri koli podatek (vaše ime, priimek, elektronski ali poštni naslov), ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p. ne zbira vaših osebnih podatkov, v kolikor tega sami ne omogočite ob naročilu izdelkov ali kadar se naročite na naše e-novice.

Kupec naročilo izvede kot neregistriran uporabnik,  Prodajalec vpisane podatke uporabi za obdelavo oddanega naročila.

 1. 2 Kontaktni obrazci in posredovanje e-sporočil

Kupec lahko specifična vprašanja posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev uporabnikovega vprašanja. E-naslovi, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem e-sporočila preko spletnega obrazca ali na naslove, navedene na tem spletnem mestu, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta lilliqueen.com.

 1. 3 Prijava na e-novice

Podjetje Svjetlana Manojlović s.p. samodejno ne zbira e-naslovov za prijavo na e-novice. Uporabnik aktivno ravna sam, t.j. obkljuka in/ali vpiše svoj elektronski naslov v polje za prijavo na e-novice. Uporabnik je seznanjen, da s prijavo na e-novice podjetje Svjetlana Manojlović s.p. uporabnika v okviru spletne trgovine Lilliqueen.com obvešča o modnih smernicah, novostih v ponudbi, akcijah in popustih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah do preklica. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic, ki je istočasno tudi baza prejemnikov ugodnosti, ki jih Lilliqueen.com lahko nudi svojim uporabnikom (popusti za zvestobo, mesečna nagradna igra …). Za prijavo na e-novice Svjetlana Manojlović s.p. zbira sledeče podatke: e-naslov, v primeru, da se uporabnik prijavi kot registriran član, pa tudi ime in priimek.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik lahko zahteva tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Upravljavec Svjetlana Manojlović s.p. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov. E-novice Svjetlana Manojlović s.p.  pošilja preko spletne aplikacije MailChimp. 

 1. Uporaba in širjenje osebnih podatkov

Podjetje Svjetlana Manojlović s.p. bo uporabilo vaše osebne podatke izključno iz tehničnih razlogov administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do posebnih podatkov ali za splošno sporazumevanje z vami. Svjetlana Manojlović s.p. ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržilo drugje, razen če posredovanje podatkov tretji stranki izrecno dovolite. Zaposleni v podjetju Svjetlana Manojlović s.p. so po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti.

Pri plačilih s plačilnimi karticami se podatki o transakcijah, vključno z osebnimi podatki, lahko prenesejo na PayLane Sp. z o.o., ki se nahaja v Gdańsk pri Arkońska 6 / A3, poštna številka: 80-387, številka podjetja: 0000227278, izključno za namen sprocesiranja in obdelave plačil.

Osebne podatke pa podjetje Svjetlana Manojlović s.p. lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani: 

– podjetjem za informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-mail marketing …); 

– podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Paypal, PayLane Sp. z.o.o., dostavna služba GLS ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila; 

– pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče ipd.). 

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k skrbnemu ravnanju z njimi skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 1. Svoboda izbire

Podatke, ki jih o sebi posredujete podjetju Svjetlana Manojlović s.p. nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali podjetju Svjetlana Manojlović s.p. vam bo dostop do nekaterih spletnih mest onemogočen.

 1. Samodejno beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran lilliqueen.com, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) samodejno beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje priljubljenosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 1. Piškotki

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Piškotki služijo prilagajanju spletnih vsebin po uporabnikovih željah in optimizaciji uporabe spletne strani. Služijo tudi pri pripravi anonimnih statističnih podatkov, ki nam pomagajo razumeti uporabnikovo uporabo spletne strani in pripomorejo k izboljšavi vsebine spletne strani brez osebnega izpostavljanja uporabnika.

Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo.

Začasni ali sejni piškotki na vaši napravi ostanejo do odjave iz spletnega brskalnika, nato se izbrišejo. Trajni ali shranjeni piškotki na vaši napravi ostanejo tekom celotnega časovnega intervala, ki je določen v parametrih piškotka, ali dokler jih uporabnik lastnoročno ne izbriše.

Vrste piškotkov:

 • Nujno potrebni piškotki: omogočajo uporabo nujnih komponent za pravilno delovanje spletne strani.
 • Izvedbeni piškotki: Ti piškotki zbirajo podatke o načinu uporabe spletne strani z namenom izboljšave delovanja spletne strani (npr. katere dele spletne strani uporabnik najpogosteje obišče). Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi omogočile identifikacijo uporabnika.
 • Funkcionalni piškotki: Ti piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše izbrane možnosti (npr. vaše uporabniško ime, regijo) in uporabniku zagotavljajo naprednejše in bolj personalizirane funkcije. Ti piškotki lahko omogočajo sledenje vaši dejavnosti na spletni strani.
 • Ciljni ali oglasni piškotki: Te piškotke najpogosteje uporabljajo tretje strani (oglaševalska in družabna omrežja) z namenom prikazovanja ciljnih oglasov, omejevanja števila prikazov oglasov in merjenja učinkovitosti oglasov.

Piškotke lahko nadzirate in upravljate v nastavitvah spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. Uporabnik se sam odloči, ali dovoli shranjevanje piškotkov na svojem računalniku, piškotke pa lahko kadarkoli odstrani. Spletna stran deluje optimalno, če so piškotki omogočeni. Za navodila, kako upravljati piškotke, se obrnite na navodila vašega brskalnika.

20.1 Upravljalec piškotkov je Svjetlana Manojlović s.p. , Levčeva 14, 1234 Menegeš e-mail: info@lilliqueen.com

 1. Varnost

Svjetlana Manojlović s.p. si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 1. Mladoletne osebe

Svjetlana Manojlović s.p. toplo priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletno stran lilliqueen.com brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Podjetje Svjetlana Manojlović s.p. ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabilo ali jih razkrilo tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

 1. Povezave do drugih spletnih strani

Izjava o varovanju osebnih podatkov se nanaša na predstavitveno stran lilliqueen.com, ki jo ima podjetje Svjetlana Manojlović s.p. in vse njene podstrani. Spletne strani na tej privzeti strani lahko vsebujejo povezave do drugih oskrbovalcev znotraj in izven podjetja Svjetlana Manojlović s.p., za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate spletno stran lilliqueen.com, si zato vnovič preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne identifikacijske podatke.

 1. Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne izgube, škode ali stroškov (v nadaljevanju: škoda), ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani.

Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski in drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirusni program itd.) pred dostopom do in uporabo spletne strani.

Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost podatkov, ki se uporabljajo za registracijo/prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za prijavo.

 1. Pravica do obveščenosti

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali kako so vaši osebni podatki obravnavani, se lahko brez zadržkov obrnete na naše predstavnike varovanja zasebnosti.

Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p.

Levčeva 14, 1234 Mengeš, Slovenija

e-mail: info@lilliqueen.com

Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili – pisno in v skladu s primerno zakonodajo – kateri osebni podatki, če sploh kateri, so bili zbrani med obiskom spletne strani Lilliqueen com.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani Lilliqueen com in na drugih ustreznih mestih.

 1. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

 1. Pritožbe in spori

Lilliqueen spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Lilliqueen se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@lilliqueen.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Lilliqueen bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Lilliqueen se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Lilliqueen prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. 

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije in EU, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 17.06.2019

Prodajalec: Spletna trgovina, Svjetlana Manojlović s.p.